Viktig information angående köp av egendom

Vilka nationaliteter har tillåtelse till att köpa egendom?

Alla nationaliteter kan köpa egendom i Turkiet. Den enda begränsning är, att medborgare från grannländer inte får köpa egendom i regioner som deras hemland gränsar mot (greker kan inte köpa vid den egeiske kusten, iranier kan inte köpa i Van och Igdir etc.). Det är begränsningar i vissa områden (militära, historiska etc.) och det är en begränsning på hur stor egendom man får köpa.

Hur lång tid tar det?

I områden där det bor många utlänningar går processen väldigt snabbt. Det tar mellan två till tre dagrar att få det slutgiltiga tapu (lagfarten). Om man önskar att köpa från ett område, där det tidigare inte har varit såld egendom till utlänningar, kan det ta två - tre månader, då man måste ansöka hos de militära myndigheterna i Izmir, för att kontrollera att egendomen inte ligger i militär zon.

Hur är processen vid köp av fastighet?

När du har bestämt dig för att köpa en fastighet, måste man först skriva under ett köpeavtal. Därefter följer vi dig till det lokala skattekontoret, där du får ett turkiskt skattenummer. När du har fått skattenumret går vi till Notarius Publicus, där du ger vår samarbetspartner, Tyrkia Invest Boliger, en fullmakt till att genomföra alla andra formaliteter i ditt namn.

Efter detta fullföljer de alla officiella formaliteter i ditt namn. Så snart betalning av fastigheten är gjord, ansöker vi hos lagfartskontoret för att få lagfarten överförd till dig. Denna process tar från 1 - 3 dagar. Efter att lagfarten är registrerad i ditt namn, för vi över vatten- och elektricitetsabonnemang i till dig och arrangerar att räkningar betalas automatisk, antingen från vårt kundkonto eller från ditt turkiska bankkonto. Vi arrangerar också att fastigheten blir försäkrad.

Om du inte vill ge en fullmakt, kan du välja att själv åka med oss runt på de offentliga kontoren, tillsammans med en auktoriserad tolk.

Måste jag vara bofast eller ha uppehållstillstånd för att köpa egendom i Turkiet?

Nej, du behöver inte ha uppehållstillstånd för att köpa egendom i Turkiet. Detta behöver du bara om du vill bo i landet i mer än tre månader åt gången, eller om du önskar att installera telefon eller köpa en bil.

Vad måste jag kontrollera före jag köper?

Kontrollera att egendomen inte är belånad. Kontrollera också att säljaren har laglig rätt till att sälja egendomen och att de har lagfart på egendomen. Om du köper en fastighet kontrollera att denna fastighet har tillstånd till att användas som bostad (ISKAN) och vid köp av tomt är det viktigt att kontrollera huruvida området är ett reglerat område och vilka byggregler som gäller för denna tomt.

Vilka skatter och avgifter måste jag betala vid köp av egendom?

Det är en rad av engångsskatter och avgifter:

4% av egendomens officiella värde.

Andra engångsavgifter på lagfartskontoret cirka 185 Euro.

Fullmakt från Notarius Publicus cirka 160 Euro.

Elektricitet: Tillkoppling cirka 150 Euro för ny mätare och runt 60 Euro för överföring av befintligt abonnemang (engångsavgift).

Vatten: Tillkoppling cirka 80 Euro för ny mätare och runt 20 Euro för överföring av befintligt abonnemang.

Kan jag ta överskottet av försäljningen med till Sverige om jag säljer min egendom?

Du har juridisk rätt till att ta med överskottet till Sverige.

Hur är de fasta utgifterna i Turkiet?

Årlig egendomsskatt: 0,1% av egendomens officiella värde (betalas i maj månad).

Obligatorisk naturkatastrofförsäkring (DASK): cirka 40 Euro (beroende av storleken på fastigheten).

Elektricitet: 0.10 Euro per KWh (genomsnittspris per 01.02.2019). Detta är inte någon abonnemangsavgift, så man betalar ingenting i de perioder då man inte använder lägenheten.

Vatten: cirka 0.50 Euro per m3 (inkluderar renoveringsavgift).

Internet: Fast inlagt Internet kostar från 12 Euro per månad.