Översättning och juridisk rådgivning

Vi erbjuder auktoriserad översättning från turkiska till norska, svenska, danska, engelska, tyska, azerbajdzjanska och ryska och från de nämnda språken till turkiska. Kontakta oss för närmare information. Vid behov av översättning sätter vi er i direkt kontakt med översättare på det aktuella språket, något som gör att ni slipper kostsamma mellanled.

Som auktoriserade tolkar och översättare i det turkiska rättsväsen genom många år, har vi bred erfarenhet när det gäller problem man som utlänning kan möta, när man flyttar till ett nytt land. Dessvärre kan man ändå stöta på situationer, där man har behov för juridisk hjälp. Vi kan hjälpa er med rådgivning och till att hitta duktiga advokater, utan att det behöver kosta er en förmögenhet.

För många är Turkiet ett nytt land och kulturskillnader samt språkbarriärer, kan göra saker mer komplicerade än det är hemma. Om du till exempel har planer på att starta ett bolag, bli delägare i ett existerande bolag, gifta dig eller skiljas, vill studera i Turkiet eller ska genom en arvsprocess, bör du försäkra dig om att du får förstahandsinformation, så att du känner till dina rättigheter och förpliktelser, innan du tar viktiga beslut.

Om det är något du är osäker på, kontakta oss, så ska vi försöka att vägleda dig på bästa möjliga sätt.